Privacy- en cookieverklaring – Apotheek De Vogel – Amsterdam

Apotheek De Vogel

Kattenburgerplein 38 1018KK Amsterdam Tel:020-6223966 Fax:let op: Geen fax meer!!!

Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring Apotheek de Vogel

 

 1. Algemeen
  Om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en farmaceutische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van farmaceutische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Als u uw medicatie(gegevens) op wenst te laten halen door een derde, dan hebben wij uw toestemming nodig. Deze toestemming en de NAW-gegevens die door u en de derde worden ingevuld op het toestemmingsformulier registreren wij. Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden vastgelegd. Deze beelden worden na 4 weken verwijderd. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wij bestellen in sommige gevallen GDV (geïndividualiseerde distributievormen) bij een andere apotheek op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Ook hebben wij contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen. Ten behoeve van zorgonderzoek- en verbetering kunnen wij uw gegevens ook doorsturen naar derden. Dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Wij passen beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toe. Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien van toepassing aan de betrokkenen.
 2. Uw rechten
  U heeft recht op een kosteloze elektronische inzage in het afschrift van uw dossier en het recht op inzage in de logging. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Houd u er ook rekening mee dat wij sommige gegevens volgens de we moeten bewaren (bijvoorbeeld recepten voor de duur van 15 jaar en declaraties voor de duur van 7 jaar). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.
 3. KlachtenKlachten:
  Als u naar de apotheek gaat, wilt u graag goede zorg ontvangen. Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over hun apotheek. Bent u over bepaalde zaken minder tevreden? Daar kunt u iets mee doen. De apotheker en de apothekersorganisatie KNMP helpen u graag bij het oplossen van uw probleem.
  • Klachten over de rekening?
  Gaat uw klacht over de rekening of over de kosten van de apotheekzorg? Dan hoort uw vraag thuis bij uw zorgverzekeraar. U vindt de contactgegevens op uw rekening of op uw polisblad.
  Heeft u vragen over uw medicijnen? Die kunt u stellen aan uw apotheker of de apothekersassistente.
  • Wat kunt u doen met uw klacht?
  Heeft u een klacht over uw apotheek? Dan kunt u uw klacht bespreken met de apotheker. Wanneer de apotheker niet weet dat u ontevreden bent, dan kan die er ook niets aan doen om dit voor u op te lossen. Het is daarom een goede eerste stap om uw klacht met de apotheker te bespreken.
  Komt u er niet uit met de apotheker?
  Dan kunt u uw klacht bespreken met de klachtenbemiddelaar van het Bemiddelingsbureau Apotheken. Deze is onafhankelijk en kiest geen partij. De klachtenbemiddelaar kan voor u bemiddelen. Alles wat u met de klachtenbemiddelaar bespreekt, is vertrouwelijk.
  Contactgegevens klachtenbemiddelaar:
  Het telefoonnummer is: 06 22 92 16 49.
  Het e-mailadres is: bemiddelingapotheken@kpnmail.nl.
  Let op: als u niet meteen iemand aan de telefoon krijgt, spreek dan uw naam en telefoonnummer in. U wordt dan zeker teruggebeld.
  Lukt het niet om uw klacht op te lossen met de hulp van de klachtenbemiddelaar?
  Dan kunt u, met een schriftelijke eindreactie van de apotheker, de klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Openbare Apotheken (SKGE). Dit is een juridische procedure. De geschillencommissie onderzoekt of uw klacht gegrond is. De geschillencommissie geeft een duidelijk, onafhankelijk en onpartijdig oordeel. Dit oordeel is juridisch bindend.Kosten
  • Bemiddeling door de klachtenbemiddelaar kost niets.
  • Gaat u naar de Geschillencommissie Openbare Apotheken (SKGE)? Daar zijn wel kosten aan verbonden. U vindt de tarieven op www.skge.nl.
  Contactgegevens SKGE
  Postbus 8018
  5601 KA Eindhoven
  Telefoon: 088 02 29 100
  E-mail: info@skge.nl
  www.skge.nl

  Apotheek de Vogel
  Kattenburgerplein 38
  1018KK Amsterdam